Parterapi er en mulighed for at udvikle og styrke jeres parforhold, både når I trives og har det godt i forholdet men også, når I støder på problemer eller udfordringer i jeres relation.

At indgå i relationer med andre mennesker er ind imellem en vanskelig størrelse. Man kan f.eks. føle sig misforstået, låst fast i indbyrdes mønstre og vaner eller fyldt op af svære tanker og følelser, som man ikke selv ved, hvordan man skal løse og komme videre fra. Det kan være svært selv at bearbejde det svære i relationen, da begge parter er følelsesmæssigt påvirkede og involverede. Derfor kan det være gavnligt at søge professionel hjælp for at komme godt videre. Ofte vil en professionel udenforstående være en hjælp til at få løst op for det, der er problematisk imellem jer.

Nye perspektiver og styrket relation:

I parterapien er det vigtigt for mig, at begge parter føler sig mødt med respekt og nysgerrighed. Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at der ikke findes endegyldige sandheder, men mange mulige måder at se og forstå situationer og omstændigheder på. Sammen ser vi nærmere på jeres individuelle perspektiver og forståelser. Vi undersøger på det, der sker indeni og imellem jer og vi forsøger at afdække det mønster for samspil, som I havner i. Gennem terapien vil I opnå større forståelse og respekt for den andens perspektiver og I vil opleve at få styrket jeres relation og kontakt.

Søger I hjælp til:

Når I som par henvender jer hos mig, kan det være, fordi I oplever udfordringer med f.eks.:

  • Kommunikationsproblemer og tilbagevendende konflikter.
  • Manglende samhørighed og nærhed.
  • Ønske om større gensidig forståelse.
  • Jalousi og utroskab.
  • Overvejelser omkring at gå fra hinanden.
  • Udfordringer med værdier og forventninger i forældrerollen.

Jeg tilbyder samtaler med alle relationelle konstellationer – f.eks. familieterapi.

I er velkommen til at kontakte mig, så jeg kan hjælpe jer godt videre. Kontakt mig.

Phone: 42 45 77 45
Banegaarden, Østergade 4, 1. sal, 8370 Hadsten