Når noget opleves vanskeligt og svært, er det rart at møde forståelse og at få kompetent hjælp. Jeg har mange års erfaring i arbejdet med mennesker med autisme og har taget flere uddannelser og kurser indenfor området. Jeg har hermed en bred forståelse for autismediagnosen og den særlige autistiske hjerne. I terapien kombinerer jeg min specialpædagogiske erfaring med den viden, jeg har omkring terapeutiske spørgsmål og metoder. Herved kan jeg tilbyde en kompetent og kvalificeret terapeutisk hjælp til dig, der på den ene eller anden måde er i berøring med diagnosen.

Sådan arbejder jeg:

Jeg er af den overbevisning, at en diagnose ikke er en beskrivelse af sandheden. Derimod ser jeg en diagnose som noget, der kan være med til at skabe forståelse og mening.

Mennesker indenfor autismespektret kan have brug for en større grad af forudsigelighed og tydelighed i kommunikationen. I terapien er jeg derfor opmærksom på bl.a. inddragelse af visuelle virkemidler, en genkendelig og tydelig struktur for samtalen, et roligt og afventende tempo og psykoedukation, hvor det skønnes gavnligt. Begrebet psykoedukation dækker over at give viden om og undervisning i en diagnose.

Jeg kan hjælpe dig med:

Du kan henvende dig med lige det, der er vanskeligt i dit liv. Det behøver ikke handle direkte om din diagnose. Men uanset hvad du ønsker at få hjælp til, er det en fordel at tale med en, der kender til din særlige og unikke måde at tænke, koble og forstå.

Måske oplever du problemer med:

  • Angst.
  • Depression.
  • Ensomhed.
  • Dine relationer.

Samtalerne kan både være individuelle og par / relationsforløb.

Rådgivning:

Hvis du ønsker det, kan samtalerne også have en mere rådgivende karakter. Sammen finder vi ud af, hvad der matcher dit behov bedst.

Du er velkommen til at kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig godt videre. Kontakt mig.

Phone: 42 45 77 45
Banegaarden, Østergade 4, 1. sal, 8370 Hadsten