Jeg er certificeret psykoterapeut fra SIF (Systemisk Institut for Familieterapi).  SIF er et certificeret institut og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg har desuden en efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi (EFT) fra Parterapeutisk Institut i Aarhus, samt en efteruddannelse i Integrativ traumeterapi fra SIF (Systemisk Institut for Familieterapi).

Min grunduddannelse er socialpædagog og jeg har 14-års praksiserfaring primært fra arbejdet med voksne borgere med misbrugsproblematikker, psykiske vanskeligheder og diagnoser. Jeg har især kendskab til diagnoser indenfor autismespektret og har specialiseret mig indenfor dette felt. Desuden har jeg erfaring fra arbejdet med unge og deres familier.

Psykoterapeut MPF:

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF. MPF er en beskyttet betegnelse og den betyder, at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Dette medlemskab er din sikkerhed for, at jeg er grundigt psykoterapeutisk uddannet og at jeg har den erfaring og de kompetencer, der skal til for at give dig kvalificeret og professionel hjælp. Som medlem af psykoterapeutforeningen er jeg underlagt tavshedspligt og følger foreningens etiske og lovgivningsmæssige regelsæt.

Metoder:

Jeg arbejder primært narrativt i terapien. Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling eller historie og kort fortalt betyder det, at vi sammen går på opdagelse i de fortællinger, som har betydning for, hvordan du ser dig selv og lever dit liv. Ved at dykke ned i fortællingerne kommer det, der er vigtigt og værdifuldt for dig til at stå tydeligere frem og herved er det muligt at forholde sig på en ny måde til det, der opleves som problematisk. Effekten af terapien er, at du opnår større forståelse og klarhed omkring dig selv og dit liv og at du oplever en større grad af tilfredshed og livsglæde.

Jeg inddrager også elementer fra den systemiske tilgang. Her er opfattelsen, at problemer opstår og vedligeholdes i de relationer, som vi indgår i. I terapien arbejder vi derfor med de relationer, som du er en del af og de mønstre og roller som opstår i de forskellige kontekster.

I mit arbejde benytter jeg også den emotionsfokuserede tilgang. Metoden bygger på tilknytningsteorien, der er ideen om, at den måde vi indgår i relationer, har rødder tilbage i vores tidligste erfaringer med relation og kontakt. Desuden er der i metoden opmærksomhed på følelserne som vigtige markører og formidlere af vores oplevelse, behov og længsler.

Jeg arbejder desuden med fokus på den neurobiologiske forståelse, idet jeg er opmærksom på krop og sansning samt beroligelse og regulering af nervesystemet vha. spørgsmål og øvelser.

Da jeg under min terapeutiske uddannelse og gennem mit arbejdsliv har fået kendskab til og erfaring med flere psykoterapeutiske teorier og metoder, har jeg desuden mulighed for at integrere elementer fra andre tilgange. Jeg benytter mig bl.a. af metoder fra Imago relationsterapi og den kognitive tilgang.

Phone: 42 45 77 45
Banegaarden, Østergade 4, 1. sal, 8370 Hadsten